ES: (+34) 518 888 465
UK: (+44) 020 81 44 37 11
USA: (+001) 347 480 1050
IRELAND: (+353) 766 805 902
DA: (+45) 36 98 08 63
DE: (+49) 3222/1098400
SE: (+46) 844 68 10 14
BE: (0032) 380 809 30
NL: (+31) 858 883 565
NORGE: (+47) 239 607 02
E:info@spainismore.com

PRIVACY BELEID EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

In overeenstemming met artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli van Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel SPAIN IS MORE 2010 S.L.. Als eigenaar van de website www.spainismore.es communiceert het de identificatiegegevens vereist door genoemde wet.

Sociale naam: SPAIN IS MORE 2010, S.L.
CIF: B24635476
Registratiegegevens: handelsregister van de stad LEON tot volume 1231, boek 0, pagina 148, sectie 8, alinea LE 21477, registratie 1, eigenaar van het merk SPAIN IS MORE 2010, S.L, met de CIF: B24635476

E-mailadres: info@spainismore.com
Statutaire zetel: C / ANCHA Nº23 LEON. (C.P.24003) León

Deze informatie regelt de gebruiksvoorwaarden, beperkingen van aansprakelijkheid en verplichtingen die gebruikers van de website onder de domeinnaam www.spainismore.com aannemen en zich ertoe verbinden te respecteren.

Wij informeren u dat de informatie die u verstrekt, onder geen enkele omstandigheid zal worden overgedragen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Uw gegevens zullen worden behandeld binnen de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, wet 15/1999, van 13 december, over de bescherming van persoonsgegevens. (LOPD onder een computerbestand met de naam van de cliënten.

De functie van het verzamelen van deze gegevens is om een budget voor te bereiden, uw te informeren over onze diensten en producten van ons bedrijf. Door dit formulier te ondertekenen, accepteert u uitdrukkelijk de ontvangst ervan, via elk communicatiemiddel. Het gevolg van het niet juist invullen van dit formulier zou zijn dat u geen toegang zou hebben tot onze diensten of promoties. De verantwoordelijke voor het dossier is SPANJE IS MEER 2010, S.L. met CIF B24635476, met adres ten behoeve van meldingen in C / ANCHA Nº23 van LEON (C.P.24003) León.

We informeren u dat uw gegevens niet worden overgedragen aan een ander bedrijf. U hebt het recht om een antwoord te ontvangen op vragen of verduidelijkingen die kunnen voortvloeien uit dit formulier. U hebt ook recht op toegang, wijziging, rectificatie, annulering van uw persoonlijke gegevens, door te schrijven naar het bovenstaande adres of per e-mail naar info@spainismore.com. Al uw gegevens worden om de volgende redenen definitief uit onze database verwijderd: 1e - op uw verzoek. 2e - wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die hebben geleid tot hun verzameling.


JURIDISCHE MEDEDELING

SPAIN IS MORE 2010, S.L. garandeert de privacy van de verstrekte persoonlijke gegevens, volgens de LOPD.


Het bezoek aan deze website houdt niet in dat de gebruiker verplicht is om informatie over hemzelf te verstrekken, echter, tijdens het bezoek is het mogelijk dat er om persoonlijke gegevens gevraagd wordt via formulieren.


Deze gegevens zullen worden gebruikt om de door u gedane aanvraag te beantwoorden en om deze te verzenden. Ze zullen ook worden gebruikt om informatie over ons bedrijf en onze diensten te verzenden via elk communicatiemiddel. Door ons dit formulier te sturen, stemt u in met het ontvangst van deze informatie.

In het geval dat u onze informatie niet wenst te ontvangen, hoeft u alleen een e-mail te sturen met het verzoek om uw gegevens te verwijderen uit ons bestand naar info@spainismore.com. Uw persoonlijke gegevens maken deel uit van het cliëntbestand, waarvan de ontvanger en verantwoordelijke voor het bestand en behandeling hetzelfde is: SPAIN IS MORE 2010, S.L., in C / ANCHA Nº23 LEON. (C.P.24003) León, waar u de rechten op toegang, wijziging, annulering en verzet kunt bevragen door naar het bovenstaande adres te schrijven met inclusief een kopie van het ID of een gelijkwaardig identificatiedocument.


De weigering om de gegevens te verstrekken zal veronderstellen dat de dienst niet is verstrekt of dat het onmogelijk is om toegang te krijgen tot de dienst waarvoor ze zijn aangevraagd. U hebt het recht om een antwoord te ontvangen op vragen of verduidelijkingen die kunnen voortvloeien uit dit formulier. In het geval dat u uw informatie verstrekt via een e-mailbericht, zal dit deel uitmaken van hetzelfde bestand waarvan het doel het beheer van het verzoek of de opmerking zal zijn, dat van toepassing is op de rest van de doelen die in de vorige paragraaf zijn aangegeven. Al uw gegevens worden definitief uit onze database verwijderd om volgende redenen:

redenen: 1) op uw verzoek. 2) wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die hebben geleid tot hun verzameling.

De partijen onderwerpen, naar eigen goeddunken, voor de oplossing van conflicten en het afstand doen van enig ander rechtsgebied, aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de eigenaar van de website.


VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Het gebruik van de pagina verleent toegang tot de gegevens van de gebruiker en impliceert de acceptatie van de voorwaarden van de juridische kennisgeving, het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden. Als de gebruiker niet tevreden is, zal hij zich onthouden van het gebruik van de pagina. De gebruiker is verplicht en stemt ermee in om de pagina en de inhoud ervan te gebruiken in naleving van de huidige wetgeving, de wettelijke kennisgeving en enige andere kennisgeving op deze pagina zoals de normen van coëxistentie, de morele en goede gewoonten algemeen aanvaard. De gebruiker verplicht en verbindt zich ertoe om de inhoud van de site niet door te geven, te verspreiden of ter beschikking te stellen aan derden, zoals informatie, teksten, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluids- en / of beeldbestanden, foto's, opnames, software , logo's, merken, iconen, technologie, foto's, software, links, grafisch ontwerp en broncodes of enig ander materiaal waartoe hij toegang had als gebruiker van de pagina, zonder dat deze opsomming beperkend van aard was.


INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle merken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen, zijn eigendom van SPAIN IS MORE 2010, S.L. of, in voorkomend geval, derden die het gebruik ervan hebben geautoriseerd, zonder dat het gebruik of de toegang tot het portaal en / of de inhoud aan de gebruiker rechten op genoemde handelsmerken, handelsnamen en / of onderscheidende tekens en zonder die begrepen kan worden als overgedragen aan de gebruiker, geen van de exploitatierechten die bestaan of kunnen bestaan op de inhoud. En het wordt niet begrepen als overgedragen of het gebruik ervan is in geen geval geautoriseerd voor de gebruikers van de website tenzij deze rechten schriftelijk zijn verkregen van de rechtmatige eigenaar ervan.

Webmap| Hoe te reserveren| Vragen| Links| Gebruiksvoorwaarden| Wettelijke waarschuwing| Contact Veilig betalen met: Pago seguro con tarjeta de crédito / débito y Paypal